dr n. med. Katarzyna Lenart

Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła w roku 1996. Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Oddziale Patologii Ciąży i Intensywnego Nadzoru Położniczego oraz w Oddziale Ginekologii Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii CMUJ. W tym czasie pracowała także w Poradni Patologii Ciąży tejże Kliniki z pacjentkami z ciążą wysokiego ryzyka wymagającymi wysokospecjalistycznego nadzoru.

W 2000 roku uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa. Szczególnie interesowały ją problemy w przebiegu ciąży i okresu połogu u pacjentek ze schorzeniami nerek oraz po przeszczepach nerek. Praca naukowa w tej dziedzinie zakończyła się rozprawą doktorską obronioną z wyróżnieniem w roku 2003. Tytuł pracy: „Powikłanie nefrologiczne u kobiet w okresie ciąży i połogu”.

W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii. Za wyróżniający się wynik na tle kraju otrzymała wyróżnienie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Aktualnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie oraz nowych metod diagnostycznych.

Oferowane usługi: ginekologia.