Studia medyczne ukończył w 2007r, od tego czasu swoje kroki zawodowe stawia w kierunku kardiologii oraz angiologii. Pracę zawodowo rozpoczął na Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Obecnie pracuje w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – w Klinice Kardiologii Interwencyjnej ale także jako asystent w Oddziale Chirurgii Naczyń i Zabiegów Endowaskularnych oraz jako samodzielny ultrasonografista/echokardiografistą w Zespole Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia. Zajmuje się głównie diagnostyką nieinwazyjną i kwalifikacją pacjentów przez zabiegami wewnątrznaczyniowymi/operacjami w zakresie naczyń wieńcowych oraz obwodowych (tętnic szyjnych, kręgowych, podobojczykowych, tętnic kończyn dolnych). Oprócz ultrasonografii jego drugą pasją medyczną jest medycyna ratunkową, dla której udziela się pracując w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Prywatnie interesuje się terrarystyką, akwarystyką i szeroko pojętą biologią.

Oferowane usługi: angiologia, interna (choroby wewnętrzne), kardiologia.