Neurologia

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmująca się schorzeniami zarówno obwodowego jak i ośrodkowego układu nerwowego.

W Centrum Medycznym Skopia oferujemy konsultacje neurologiczne, które pozwolą na zaplanowanie diagnostyki, zaproponowanie leczenia i kontrolę zastosowanej terapii.

Najczęstszymi chorobami układu nerwowego są:
Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowychzapalenie mózgu)
Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
Guzy (np. oponiakiglejaki)
Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatycznyuszkodzenia popromienne)
Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsonachoroba Huntingtona)
Zaburzenia napadowe (np. padaczkamigrena, zaburzenia snu)
Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona)
Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)

Poznaj naszego specjalistę: lek. med. Anna Wasielewska.

Oferowane usługi z zakresu neurologii:

Konsultacje neurologiczne

  • Profilaktyka
  • Wczesne wykrywanie
  • Diagnostyka
  • Leczenie