lek. Małgorzata Oleksy

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ.

Dyplom lekarza uzyskała w 2007r.

Posiada specjalizację w zakresie neurologii.

Pierwsze kroki zawodowe stawiała w Oddziale Neurologii Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie.

Następnie pracę zawodową kontynuowała w Oddziale i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, pracując głównie w Oddziale Udarowym.

Interesuje się szczególnie chorobami naczyniowymi mózgu, ultrasonografią tętnic domózgowych i przezczaszkową.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach z zakresu neurologii i specjalizacji pokrewnych, należy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie