Łukasz Kowalski

Dietetyk dyplomowany, specjalista do spraw żywienia, trener żywieniowy.
Ukończył kurs „DIETOCOACHING-u” pierwszego i drugiego stopnia. Specjalizuje się w leczeniu nadwagi i otyłości, w dietetyce chorób metabolicznych oraz żywieniu w stanach przed i pooperacyjnych. Do każdego pacjenta podchodzi bardzo indywidualnie przygotowując optymalnie dostosowany program żywieniowy do jego potrzeb i upodobań. Nieustannie
podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w licznych szkoleniach, konferencjach i zjazdach z zakresu indywidualnego poradnictwa żywieniowego.

Oferowane usługi: dietetyka.