Angiologia

Konsultacje angiologiczne | Laserowe usuwanie żylaków | Skleroterapia | USG Doppler

REALIZOWANE PRZEZ SKOPIA ESTETIC CLINIC.

Angiologia zajmuje się diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem chorobom naczyń (tętnic, żył i naczyń limfatycznych). Najczęstszymi chorobami z jakimi kierują się pacjenci do angiologa są: żylaki, pajączki, zmiany naczyniowe, obrzęki, owrzodzenia żylne, owrzodzenia niedokrwienne, niedokrwienie kończyn dolnych, miażdżyca, stopa cukrzycowa, zespół Raynaude’a, tętniaki.

Jednym z najczęstszych badań angiologicznych jest badanie USG naczyń z funkcją Dopplera i kolorowym obrazowaniem przepływu. Obecnie jest to badanie najczęściej wykorzystywane w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia zabiegowego u pacjentów z żylakami.

W CM Skopia oferujemy pełną diagnostykę angiologiczną z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu USG z funkcją Dopplera oraz zabiegi ambulatoryjne takie jak laserowe leczenie żylaków,  skleroterapia czy Flebogrif.

Poznaj naszych specjalistów: lek. med. Artur Hering. 

Oferowane usługi z zakresu angiologii:

USG Doppler żył kończyn dolnych i górnych

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie
Specjalistyczne USG Dopplera pozwalające na ocenę przepływu krwi i wydolności żył kończyn. Badanie kończyn dolnych wykonuje się w pozycji stojącej i trwa ok. 20min. Wskazania do badania: teleangiektazje i tzw „pajączki”, żylaki kończyn dolnych, zakrzepica w układzie żył głębokich i powierzchownych, stan po przebytej zatorowości płucnej, obrzęki kończyn dolnych, drętwienie, parastezje objawy ciężkich nóg, dolegliwości bólowe. USG Doppler żył kończyn górnych wykonuje się w przypadku: obrzęku kończyn górnych, poszerzenia żył na powierzchni kończyny, drętwienia, mrowienia, bólu l kończyny po zastrzykach dożylnych, wenflonach, przebarwieniach, zasinieniach kończyny, po usunięciu stuka, po usunięciu węzłów chłonnych pachowych, po urazach kończyn górnych

USG Doppler tętnic kończyn dolnych i górnych

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie
Wskazaniem do badania USG dopplerowskiego tętnic kończyn są: miażdżyca w obrębie kończyn górnych lub dolnych, stan po urazie naczyń, ból kończyn, drętwienie, parestezje, marznięcie kończyn, złe gojenie się ran na kończynach, kontrola po zabiegu rekonstrukcji naczyń

USG Doppler tętnic szyjnych

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie
Głównym celem badania jest ocena obecności zwężeń tętnic, które są związane z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu, które najczęściej wywołane jest obecnością blaszek miażdżycowych. Badanie wykonywane jest za pomocą małej głowicy pokrytej żelem. Głowica jest przykładana po obu stronach szyi w miejscu przebiegu naczyń. Wskazania do wykonania badania: udar mózgu, wywiad rodzinny obciążony udarem mózgu lub zawałem serca, objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego, miażdżyca, podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, bóle i/lub zawroty głowy, stan po urazie szyi, szmer nad tętnicami szyjnymi

USG Doppler aorty brzusznej

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie
Badanie wykonywane najczęściej w celu: diagnostyki opornego nadciśnienia tętniczego spowodowanego zwężeniem tętnic nerkowych, badania przesiewowego w kierunku malformacji naczyniowych (tętniaki, anomalie anatomiczne), oceny zmian miażdżycowych i ich zaawansowania, kwalifikacji do zabiegów na aorcie i tętnicach biodrowych

Laserowe leczenie żylaków

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie

Laserowe leczenie żylaków, czyli termiczne uszkodzenie wiązką energii cieplnej niewydolnej żyły, jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia żylaków kończyn dolnych. Zabieg polega na wprowadzeniu wewnątrz żyły światłowodu w celu ablacji niewydolnej żyły i jej całkowitym uszkodzeniu i zamknięciu poprzez światło lasera. Światłowód wprowadza się pod kontrolą USG. Terapia energią lasera jest mniej inwazyjną metodą niż tradycyjne chirurgiczne usuwanie żylaków. W CM Skopia wykorzystujemy najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną metodę termoablacji laserowej (EVLT-endovenous laser treatment). Długość fali lasera 1470 nm zapewnia najlepszą skuteczność, dzięki większemu pochłanianiu przez wodę komórkową.

Skleroterapia

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie

Skleroterapia (obliteracja, ostrzykiwanie żylaków) jest szeroko stosowaną, skuteczną metodą nieoperacyjnego leczenia żylaków i pajączków kończyn dolnych. Zabiegi skleroterapii polegają na ostrzyknięciu w miejscu uszkodzenia żył lekami, które powodują zwłóknienie naczynia, co następnie prowadzi do zarośnięcia światła naczynia.

Flebogrif

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie

Flebogrif to innowacyjna metoda walki z żylakami. Jest to metoda chemiczno-mechaniczna polegająca z jednej strony na wprowadzeniu cewnika z elementem tnącym wewnętrzną warstwę żyły i jednocześnie podanie w sposób kontrolowany środka obliterującego w postaci piany. Przed zabiegiem wykonuje się USG z opcją naczyniową w celu skontrolowania drożności i wyznaczenia przebiegu wybranej do obliteracji żyły powierzchownej, ze szczególnym uwzględnieniem jej ujścia do układu głębokiego.

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie