Medycyna sportowa

Orzeczenia lekarza medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz dla zawodników sportowych do 23 roku życia.

Zakres badań wykonywanych przez lekarza sportowego, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika. Badania lekarskie, do których wykonania młodzi sportowcy są zobowiązani, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

Wstępne badania lekarskie obejmują:
•  pomiary antropometryczne
•  ogólne badanie lekarskie i badanie ortopedyczne
•  próbę wysiłkową (badanie zlecane poza CM Skopia)
•  przegląd stomatologiczny
•  badanie elektrokardiograficzne (EKG spoczynkowe)
•  badanie ogólne moczu , OB, morfologię z rozmazem
•  konsultację laryngologiczną
•  konsultację okulistyczną

Dla osób uprawiających sporty typu box, kick boxing, dalekowschodnie sztuki walki dodatkowo:
•  konsultacja neurologiczna,
•  badanie elektroencefalograficzne EEG (badanie zlecane poza CM Skopia)

Dla osób uprawiających sporty typu: skoki spadochronowe, sport lotniowy, paralotniowe:
•  konsultacja neurologiczna
•  badanie elektroencefalograficzne EEG (badanie zlecane poza CM Skopia)
•  oznaczenie glukozy we krwi

Dla osób uprawiających sport typu judo, zapasy dodatkowo:
•  badanie RTG odcinka szyjnego kręgosłupa (badanie zlecane poza CM Skopia)

Dla osób uprawiających podnoszenie ciężarów dodatkowo:
•  badanie RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa (badanie zlecane poza CM Skopia)

Dla osób uprawiających sport typu płetwonurkowanie:
•  konsultacja neurologiczna
•  badanie elektroencefalograficzne EEG (badanie zlecane poza CM Skopia)
•  badanie spirometryczne (badanie zlecane poza CM Skopia)
•  oznaczenie glukozy we krwi

Poznaj naszego specjalistę: lek. Monika Smółka.

Oferowane usługi z zakresu medycyny sportowej:

Badanie wstępne (badania dla osób rozpoczynających szkolenie sportowe)

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie

Badania okresowe (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 m-cy i co 2 lata)

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie

Badania kontrolne (badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami)

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie