Pulmonologia

Pulmonolog dziecięcy Kraków

Lekarz pulmonolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Najczęstsze choroby leczone u pulmonologa to:

 • choroby płuc,
 • alergia dróg oddechowych,
 • zapalenie płuc,
 • zapalenie oskrzeli,
 • astma,
 • infekcje dróg oddechowych,
 • rak płuc,
 • mukowiscydoza,
 • odma,
 • rozedma.

Pulmonolog może skierować pacjentów na badania diagnostyczne typu spirometria czy badania laboratoryjne.

W CM Skopia przyjmuje lekarz pediatra-pulmonolog zajmujący się dziecięcymi chorobami układu oddechowego.

Do lekarza pulmonologa dziecięcego należy udać się gdy:

 • wykryto u noworodka wady rozwojowe lub choroby genetyczne układu oddechowego typu mukowiscydoza,
 • często pojawiają się u dziecka infekcje dróg oddechowych,
 • długo utrzymuje się u dziecka kaszel,
 • podejrzewa się lub zdiagnozowano u dziecka astmę,
 • pojawiła się alergia dająca objawy w układzie oddechowym.

W CM Skopia lekarzem pulmonologiem dziecięcym jest lek. Edyta Głowacka.

Oferowane usługi z zakresu pulmonologii:

Spirometria

 • Profilaktyka
 • Wczesne wykrywanie
 • Diagnostyka
 • Leczenie
Umów się na wizytę / Zadaj pytanie