POZ

Centrum Medyczne Skopia uruchomiała od 1 kwietnia 2016 r. poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i świadczy bezpłatne usługi medyczne pacjentom w ramach  Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wszystkie usługi medyczne i badania diagnostyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza i/lub pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej w naszej placówce.

Deklaracje są do pobrania tu:

Deklaracja POZ oraz lekarza rodzinnego, Deklaracja POZ oraz pielęgniarki środowiskowej, Deklaracja POZ i położnej

lub można zgłaszać się osobiście i podpisać w rejestracji CM Skopia przy ul. J. Conrada 79 w Krakowie.

Deklaracje do POZ (lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej czy położnej) można złożyć również za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) wybierając placówkę CM Skopia oraz lekarza i pielęgniarkę środowiskową (a kobiety i noworodki również do położnej środowiskowej).

Mężczyźni wypełniają dwie deklaracje: do lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej. Kobiety wypełniają trzy deklaracje (bez względu na wiek): do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej.

Personel medyczny poza kompleksową opieką nad chorymi, kładzie duży nacisk na profilaktykę oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach POZ prowadzony jest program Profilaktyki Chorób Ukłądu Krążenia (ChUK), Profilaktyki Gruźlicy i Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Oferujemy również możliwość skorzystania z badania spirometrycznego w ramach NFZ. Warunkiem wykonania badania jest podpisanie deklaracji POZ w naszej placówce oraz otrzymanie od lekarza rodzinnego stosownego skierowania. Spirometria wykonywana jest w placówce partnerskiej na ul. Młodej Polski 7.

Zwracamy szczególną uwagę na miłą i życzliwą atmosferę w kontaktach z pacjentami. Służymy fachową poradą i pomocą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych naszych pacjentów.

Godziny pracy POZ: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-18.00

Poradnia lekarza rodzinnego (internistyczna):

Poradnia pediatryczna

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

  • Joanna Moskal
  • Maria Frytek

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

  • Anna Michalik-Zielińska
  • Aleksandra Czerwonka

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem: 12 446 46 20 lub osobiście w rejestracji CM Skopia przy ul. J. Conrada 79 w Krakowie.

____

.

.

.

CENTRUM MEDYCZNE SKOPIA ZAPRASZA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

ADRESACI Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie pozostała dotychczas  rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5lat nie korzystały z tych świadczeń. Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY– lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

  wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania  biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, trójglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie  współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.

– w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach prazy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych:

– nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

– zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu     całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL cholesterolu),

– palenie tytoniu,

– niska aktywność ruchowa.

– nadwaga i otyłość,

– upośledzona tolerancja glukozy,

– wzrost stężenia kwasu moczowego,

– nadmierny stres,

– nieracjonalne odżywianie,

– wiek,

– płeć męska,

– obciążenia genetyczne.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

___

.

.

.

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

ADRESACI – Kobiety zadeklarowane do położnej POZ, w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

WYKONUJĄCY – położna POZ.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?

– wywiad w kierunku obciążenia rakiem szyjki macicy i wypełnienie ankiety, badanie cytologiczne, ocena mikroskopowa materiału cytologicznego w pracowni patomorfologii.

– w przypadku rozpoznania raka szyjki macicy – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy według Światowej Organizacji Zdrowia:

– infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),

– wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r. ż.),

– wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,

– duża liczba partnerów seksualnych,

– duża liczba porodów,

– niski status społeczny i ekonomiczny,

– palenie papierosów,

– stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,

– partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowanie wzrasta 20-krotnie).

Podejmując działania wpływający na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

 

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie