POZ

Centrum Medyczne Skopia uruchomiała od 1 kwietnia 2016 r. poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i świadczy bezpłatne usługi medyczne pacjentom w ramach  Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wszystkie usługi medyczne i badania diagnostyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza i/lub pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej w naszej placówce.

Deklaracje są do pobrania tu:

Deklaracja POZ oraz lekarza rodzinnego, Deklaracja POZ oraz pielęgniarki środowiskowej, Deklaracja POZ i położnej

lub można zgłaszać się osobiście i podpisać w rejestracji CM Skopia przy ul. J. Conrada 79 w Krakowie.

Deklaracje do POZ (lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej czy położnej) można złożyć również za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) wybierając placówkę CM Skopia oraz lekarza i pielęgniarkę środowiskową (a kobiety i noworodki również do położnej środowiskowej).

Mężczyźni wypełniają dwie deklaracje: do lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej. Kobiety wypełniają trzy deklaracje (bez względu na wiek): do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej.

Personel medyczny poza kompleksową opieką nad chorymi, kładzie duży nacisk na profilaktykę oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach POZ prowadzony jest program Profilaktyki Chorób Ukłądu Krążenia (ChUK), Profilaktyki Gruźlicy i Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Zwracamy szczególną uwagę na miłą i życzliwą atmosferę w kontaktach z pacjentami. Służymy fachową poradą i pomocą w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych naszych pacjentów.

Godziny pracy POZ: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-18.00

Punkt Pobrań:
pn., śr., czw. i pt. 7:30 – 12:00
wt.  8:30 – 12:00

Poradnia lekarza rodzinnego (internistyczna):

Poradnia pediatryczna

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

  • Joanna Moskal
  • Maria Frytek

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

  • Anna Michalik-Zielińska
  • Aleksandra Czerwonka

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem: 12 446 46 20 lub osobiście w rejestracji CM Skopia przy ul. J. Conrada 79 w Krakowie.

____

.

.

.

CENTRUM MEDYCZNE SKOPIA ZAPRASZA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

ADRESACI – Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35-65 roku życia, w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie pozostała dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia (cukrzyca, przewlekła choroba nerek, rodzinna hipercholesterolemia, itd. – jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie) i które w okresie ostatnich 5lat nie korzystały z tych świadczeń. Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania  biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, trójglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.

w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach prazy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia – do najistotniejszych należą:

nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu     całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL cholesterolu),

palenie tytoniu,

niska aktywność ruchowa.

nadwaga i otyłość,

upośledzona tolerancja glukozy,

wzrost stężenia kwasu moczowego,

nadmierny stres,

nieracjonalne odżywianie,

wiek,

płeć męska,

obciążenia genetyczne.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

___

.

.

.

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

ADRESACI – Kobiety zadeklarowane do położnej POZ, w wieku od 25 do 64 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

WYKONUJĄCY – położna POZ.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?

– wywiad w kierunku obciążenia rakiem szyjki macicy i wypełnienie ankiety, badanie cytologiczne, ocena mikroskopowa materiału cytologicznego w pracowni patomorfologii.

– w przypadku rozpoznania raka szyjki macicy – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy według Światowej Organizacji Zdrowia:

– infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),

– wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r. ż.),

– wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,

– duża liczba partnerów seksualnych,

– duża liczba porodów,

– niski status społeczny i ekonomiczny,

– palenie papierosów,

– stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,

– partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowanie wzrasta 20-krotnie).

Podejmując działania wpływający na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

___

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

ADRESACI– Osoby dorosłe, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

– osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;

– osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

WYKONUJĄCY– pielęgniarki POZ.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

– Wywiad w kierunku zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowanie do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.

– Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach prazy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Czynniki ryzyka zachorowania na gruźlicę:

niedożywienie,

– złe warunki mieszkaniowe,

– zakażenie HIV,

– cukrzyca,

– choroby nowotworowe,

– choroby krwi,

– schyłkowa niewydolność nerek,

– leczenie immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji,

– pylica płuc,

– leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15mg/dobę,

– szybka utrata masy ciała.

Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, a więc związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywienie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił obronnych organizmu.

 

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie