Dr n.med. Michał Kisielewski

Stypendysta i absolwent Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) w Krakowie. Studia medyczne ukończył z wyróżnieniem w 2012 roku.

Studia Doktorskie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończone w roku 2018, obrona pracy doktorskiej „Protokół ERAS w chirurgii jelita grubego” .  Autor i współautor licznych prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych.

Dwukrotnie nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich dla najlepszych rezydentów w dziedzinie chirurgii ogólnej. Staż w Klinice Chirurgii Szpitala w Lugano , Szwajcaria.

Jestem lekarzem, specjalistą chirurgii ogólnej. Zawsze staram się osiągać perfekcyjnie wyniki o czym świadczą moje osiągnięcia w nauce i w szkoleniu specjalizacyjnym. Dotyczy to również wykonywanego przeze mnie zawodu. Jednak uważam że chirurg powinien zadbać nie tylko o doskonałym przeprowadzeniu operacji, ale również o najwyższą jakość opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym i temu poświęcam szczególną uwagę. Zajmuję się również diagnostyką ultrasonograficzną i endoskopową przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia). Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół małoinwazyjnych technik chirurgicznych (laparoskopii), w tym zastosowaniu ich w chirurgii onkologicznej.

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie