Monika Szymańska

Studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w roku 1990 a studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w 2007 roku. Rok później uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. W 2014r. Uczestniczyła w kursie Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczęła w 2003r. w Szkole Podstawowej nr. 18 w Krakowie oraz w Samorządowym Ośrodku Psychologiczno-Pedagogicznym w Krakowie gdzie uzyskała stopień nauczyciela mianowanego (diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych i dyslektycznych, zajęcia relaksacyjne i poradnictwo rodzinne). Następnie w SP ZOZ w Myślenicach w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych jako psycholog ( diagnoza, wsparcie, psychoterapia). Obecnie pracownik Szpitala Wojskowego w Krakowie i Polikliniki SP ZOZ w Krakowie jako psycholog na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym (diagnoza, wsparcie, terapia grupowa). Prowadzi badania psychologiczne pracowników ochrony, straży miejskiej etc. Posiada uprawnienia nadane przez Min. Pracy i Polityki Społecznej do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych dla kandydatów ubiegających się o posiadanie broni, a także o stanowiska sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych zawodowych.

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie