Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1:S:2019 –­ plik do pobrania
FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego nr 1:S:2019 –­ plik do pobrania
KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH do zapytania ofertowego nr 1:S:2019 –­ plik do pobrania 

ZAPYTANIE OFERTOWE I FORMULARZ OFERTY 18A/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 18A/Skopia/8.6.2MRPO/2017
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 18A/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 z dnia 24.08.2017 r. wybrany został wykonawca.
Wybrany oferent: Maciej Godek

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 18/Skopia/8.6.2MRPO/2017
INFORMACJA O WYNIKU postępowania nr 18/Skopia/8.6.2MRPO/2017
Informujemy, iż postępowanie 18/Skopia/8.6.2MRPO/2017 zostaje unieważnione z przyczyn formalnej omyłki Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POSTĘPOWANIA 18/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O ZMIANIE ZAKRESU I USZCZEGÓŁOWIENIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania 18/Skopia/8.6.2MRPO/2017 ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
Informuje się, iż w postępowaniu 18/Skopia/8.6.2 MRPO/2017, w związku z zapytaniami telefonicznymi w odniesieniu do szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia, publikujemy Załącznik nr 2 będący uszczegółowieniem i rozszerzeniem zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym. W związku z niniejszymi zmianami termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 10.08.2017 r. do godziny 16:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE I FORMULARZ OFERTY 19/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT do postępowania nr 19/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informuje się, iż w postępowaniu 19/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 08.08.2017 r. do godziny 16:00.
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 19/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 19/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 z dnia 28.07.2017 r. wybrany został wykonawca.
Wybrany oferent: SUPERNOVA Weronika Tomanek

ZAPYTANIE OFERTOWE I FORMULARZ OFERTY 18/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT do postępowania nr 18/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informuje się, iż w postępowaniu 18/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 08.08.2017 r. do godziny 16:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/Skopia/8.6.2MRPO/2017 –­ plik do pobrania
FORMULARZ OFERTY 4/Skopia/8.6.2MRPO/2017 –­ plik do pobrania
WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI OFERTY 4/Skopia/8.6.2MRPO/2017 –­ plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTÓW do postępowania nr 4/Skopia/8.6.2MRPO/2017
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 4/Skopia/8.6.2MRPO/2017 z dnia 14.06.2017 r. wybrano wykonawców, którzy jednocześnie z wynikiem pozytywnym zaliczyli test wymaganej wiedzy dot. zagadnień związanych z tematyką projektu.
Wybrani wykonawcy: Natalia Pietrzyk, Dagmara Brągiel, Magdalena Kawecka, Klaudia Lepiarczyk, Emilia Ciasnocha, Sandra Hadasz

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
FORMULARZ OFERTY 13/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 13/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 13/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 z dnia 30.05.2017 r. wybrany został wykonawca.
Wybrany oferent: OmniPro sp. z o.o.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 2/Skopia/8.6.2MRPO/2017
INFORMACJA O WYNIKU postępowania nr 2/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informuje się, iż postępowanie 2/Skopia/8.6.2MRPO/2017 zostaje unieważnione w związku z tym, iż jedyny oferent w dniu 23.05.2017 r. wycofał złożoną ofertę.

AKTUALIZACJA USZCZEGÓŁOWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
AKTUALIZACJA USZCZEGÓŁOWIENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania nr 2/Skopia/8.6.2 MRPO/2017

USZCZEGÓŁOWIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania nr 2/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 poprzez publikację pytań i odpowiedzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT do postępowania nr 2/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informuje się, iż w postępowaniu 2/Skopia/8.6.2MRPO/2017 termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 11.05.2017 r. do końca dnia.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/Skopia/8.6.2MRPO/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 1/Skopia/8.6.2 MRPO/2017
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 1/Skopia/8.6.2 MRPO/2017 z dnia 24.04.2017 r. wybrany został wykonawca.
Wybrany oferent: Paulina Kuraś

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/Skopia/1.1.1/G/2017 – plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 1/Skopia/1.1.1./G/2017
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 1/Skopia/1.1.1./2016 z dnia 22.03.2017 r. wybrany został wykonawca usługi badawczej.
Wybrany oferent: Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/Skopia/1.1.1/2016 – plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 1/Skopia/1.1.1./2016
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 1/Skopia/1.1.1./2016 z dnia 23.06.2016 r. wybrany został wykonawca usługi badawczej.
Wybrany oferent: Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.2.3MRPO/1/SKOPIA/2016 – plik do pobrania
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA do postępowania nr 1.2.3MRPO/1/Skopia/2016
Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nr 1.2.3MRPO/1/Skopia/2016 z dnia 23.06.2016 r. wybrany został wykonawca usługi badawczej.
Wybrany oferent: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

Umów się na wizytę / Zadaj pytanie